Eksperci: wspólna polityka arktyczna jest możliwa

"Moskiewska Szkoła Zarządzania w Skołkowie wraz z przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Rosji zorganizowała konferencję na temat przyszłości regionu arktycznego, zatytułowaną „Arktyka 2050: kontury przyszłości Arktyki”. W dyskusji wzięli udział eksperci, przedsiębiorcy, politycy, urzędnicy i naukowcy z krajów Europy Północnej. 

Gospodarze konferencji z Moskiewskiej Szkoły Zarządzania w Skołkowie przygotowali cztery różne scenariusze i prognozy rozwoju arktycznego na najbliższe lata. Ich realizacja zależy od stopnia zainteresowania Arktyką ze strony nie tylko poszczególnych państw, ale również potencjalnych inwestorów. Dla ułatwienia zaproponowali, by każdą z opcji odnieść do okresów historycznych, budzących odpowiednie skojarzenia: Średniowiecza, Wieku Wielkich Odkryć Geograficznych, Romantyzmu i Renesansu..."

To read more follow the link to the source: https://myslpolska.info/2021/04/25/eksperci-wspolna-polityka-arktyczna-jest-mozliwa/