Kalinin: Arktyka będzie eksporterem żywności

Rozmowa z prof. Aleksiejem Kalininem, dyrektorem Instytutu Rynków Wschodzących Moskiewskiej Szkoły Zarządzania w Skołkowie.

– Region arktyczny to pogranicze różnych państw, zróżnicowane geostrategicznie i wciąż „odkrywane”. To także obszar złóż surowców naturalnych. Czy sprzeczne interesy szeregu podmiotów na tym terenie mogą doprowadzić do konfliktu, czy uda się tym konfliktom zapobiec?

– Istnieje szereg czynników, które mogą w przyszłości wywołać destabilizację geopolityczną Arktyki. Główne potencjalne problemy to nieuniknione wraz z topnieniem pokrywy lodowej zmiany granic, rosnąca konkurencja o dostęp do surowców naturalnych i prawo korzystania ze szlaków morskich, zainteresowanie którymi przejawiają również państwa spoza regionu arktycznego..."

To read more follow the link to the source: https://myslpolska.info/2021/04/25/kalinin-arktyka-bedzie-eksporterem-zywnosci/