Utmaningar för Arktis

"Den arktiska regionen står inför demografiska nedgångar och klimatutmaningar och utöver detta beror ekonomiskt värdeskapande genom arktisk teknik och innovationer av ett omvälvande geopolitiskt sammanhang och samarbete.

Den 23 april hölls rundabordsevenemanget ”Arctic-2050: Mapping the Future of the Arctic” för att analysera de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna för regionens utveckling. Kartläggningen av de främsta intressenterna visade att de vilda och vackra stereotyperna om strövande isbjörnar, djärva upptäcktsresande och urbefolkningar är föråldrade..."

To read more follow the link to the source: https://www.nyatider.nu/utmaningar-for-arktis/